Miksi SSL toimii?

Miten https toimii? SSL-turvattu yhteys varmistaa, että data, kun se pannaan matkaan web selaimestasi web-palvelimeen, pysyy turvassa hakkereilta tai tahoilta, jotka ehkä yrittävä vakoilla taikka varastaa tiedon. SSLon jo suuri alan standardi ja sitä käyttävät monet verkkosivustot tarkoituksenaan suojella ja turvata salaiset tai yksityisluotoisettiedostonsa, kun ne lähetetään verkkosivuilta verkkoselaimeen. Monista yleisimmistä syistä hyödyntää SSL-varmenteita ja ylipäätään SSL-yhteyttä on tietysti verkkokauppa. Yleinen syy käyttää SSL:ää on sisään kirjautumisen suojaaminen.

SSL-sertifikaatti fi domainille

Millä tavoin hyökkäyssuojaan nettisivun. sslon lyhenne lauseesta secure sockets layer ja on internetin liikenteen suojausprotokolla jolla luodaan turvallinen yhteys sinun ja toisen koneen välille. SSL-sertifikaatti onturvallinen tapa luoda varma allekirjoitus (yleensä) palvelime SSL-yhteyden varmenteena siitä, että toisen pään kone todella on haluamasi kone. Tämä seikka ilmenee protokollassa, joka on https huomaa "s", kun linja on turvattu SSL-suojauksella. Kaikki luotetut sertifiontiauktoriteetit (CA) myöntävät SSL-varmenteita joko luotetuille yhteisöille taikka yksityisille.

Creating Self-Signed SSL/HTTPS Certificate

Minkä takia tiedostopalvelimella on syytä olla SSL sertifikaatti. Wikipedia sen sanoo: Verkkokauppaa varten hyödyllinen ominaisuus on SSL sertifikaatti, joka suojaa asiakkaan ja verkkokaupan välisen liikenteeseen." Myös muun trafiikin kuten sivusi kirjautumissivun, email-palvelimen, liikenteesi hotellissa jne. Vakio yhteys tänään, mm. Googlen suosittuksesta, olisi oltava juuri ssl. ssl lisää turvan muun muassa kirjautumiseen, aina kun verkossa annetaan käyttäjätunnus ja salasana. Sisäänkirjautuminen on pakollista sivustolla ainakin silloin kun sitä ylläpidetään ja sen tähden toimiva varmenne on niin tärkeä osa joka yrityksen turvaa.

Miten varmennan nettisivun. sslon lyhenne (akronyymi) sanasata Secure Sockets Layer, ja on internetin paras liikenteen standardi suojausprotokolla ja sen avulla luodaan suojattu ja turvallinen linja usean koneen välille. SSL-sertifikaatti on oiva tapa luoda varma allekirjoitus (yleensä) palvelime SSL-yhteyden takaajana ja varmenteena siitä, että yhteys todella on otettu aiottuun tietokoneeseen. Tämä seikka ilmenee protokollassa, joka on https huomaa "s", kun putki on turvattu SSL-suojauksella. Kaikki luotetut sertifiontiauktoriteetit (CA) myöntävät SSL-varmenteita joko luotetuille yhteisöille taikka yksityisille.

Mitä eroja SSL-varmenteilla on? ssl-varmenteita on kolmea lajia: Domain Validated (DV) joissa varmennus kohdistuu sivuston osoitteeseen, Organization Validated (OV) joissa varmennus kohdistuu myös itse organisaatioon ja Extended Validation (EV) joissa varmennusmetodi on erittäin läpikotainen ja varmennus kohdistuu itse organisaatioon sivustoon. Kaikki sertifikaatit aikaansaavat kryptauksen, siis salauksen liikenteelle, mutta niiden luotettavuusaste on erilainen siten, että EV varmenne nauttii parsta luottamustasoa ja DV-varmenne matalinta, kun OV-sertifikaatti on noiden kahden välissä. Lue lisää eri SSL-sertifikaateista. Mikä on CSR ja millä tavoin CSR luodaan? CSR (Certificate Signing Request) on itse asiassa vain tekstipätkä. CSR luodaan servun avulla ennen kuin sertifikaatin hakemus lähetetään. Käytännössä CSR-pyyntö luodaan siis maksamisen jälkeen ja se liitetään SSL-tilauslomakkeelle, jolla auktorisointitiedot annetaan SSL-varmenteen myöntäjälle.


There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki